Társaságunk a DUNAKONTROLL Irányítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság a „PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA” tárgyú, „2019-1.1.1-PIACI KFI” kódjelű pályázat keretében támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Hatóság támogatásra érdemesnek ítélt.

A projekt címe: Papír nedvességtartalmát meghatározó mikrohullámú módszer továbbfejlesztése egyéb, ipari nyers-anyagok víztartalmának mérésére
A projekt nettó 502 257 846 Ft összköltséggel, 311 216 810 Ft támogatási összeggel valósul meg.
A projekt megvalósításának kezdete: 2019.12.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.11.30.

A fejlesztés rövid ismertetője:

A Dunakontroll Irányítástechnikai Kft. alapítása óta a dunaújvárosi papírgyár területén végzi üzletszerű tevékenységét. A helyi ipari környezetből adódóan a társaság folyamatosan végzett fejlesztő-kutató tevékenységet, aminek eredményeként létrehozta saját termékét, amit HPNA nedvességmérő néven vezetett be a papírhulladék feldolgozásának területén.

Projektünkben az ismert műszaki megoldások (beleértve saját használati mintaoltalmunkat és korábbi fejlesztéseinket) jelentős továbbfejlesztését célozzuk azáltal, hogy a papírtól eltérő minőségű anyagok detekcióját vagy nedvességtartalmának mérését valósítjuk meg mikrohullámú mérés alapon.

A HPNA címben is jelzett kiterjesztésének irányai, indokoltságuk:

Fa mérése

A fákat az ipari felhasználáshoz jellemzően platós, oldalfalak nélküli teherautókon szállítják be. A nedvességtartalom meghatározásakor a papírhoz hasonlóan elvárás, hogy a fejlesztendő berendezés:

  • a beszállításkor azonnal (1 percen belül) képes legyen megmérni a rakomány nedvességtartalmát
  • reprezentatív mérést biztosítson a teljes rakományra vonatkozóan
  • kontaktmentes mérési eljárást tegyen lehetővé
  • összekapcsolódva a vállalat informatikai rendszerével lehetővé tegye minden egyes mérés adatainak tárolását, és különféle szempontok alapján történő statisztikai elemzését.

A projekt megköveteli a fa nedvességtartalmának mikrohullámmal történő méréséhez szükséges elmélet kifejlesztését, a matematikai modellek megalkotását, az algoritmusok elkészítését, a méréshez szükséges hardverelemek kialakítását.

Műanyagok mérése

Korunk egyik legnagyobb kihívása a műanyag hulladék kezelése. A papírgyáraknak az egyre nagyobb mennyiségben alkalmazott műanyag bevonatú papírokkal, illetve a műanyagnak a hulladékpapírban történő megjelenésével kell számolniuk. A helyzetet befolyásolja saját működésünk is: a HPNA terjedés-ével a nedvesítéssel történő csalás már nem működik, a beszállítók műanyag hulladék bebálázásával igyekeznek súlyt növelni. Ezen okok miatt elengedhetetlenül szükségessé vált egy olyan eszköz fejlesztése, amely képes a papírban lévő műanyag detektálására ugyanazon stratégiai elvek mellett, mint a nedvességtartalom mérése.